startsida

Vi är din konsult inom området rulltrappor, rullramper och hissar.

Vi hjälper till med bland annat:

· Tillståndskontroll / Kostnadskalkyl

· Utredning / Behovsanalys / Kapacitetsberäkning

· Projektering / Förfrågningsunderlag

· Projekteringsledning / Byggledning

· Anbudsutvärdering / Upphandling

· Besiktning / Skadeutredning

· Utbildning / Föredrag

RULLHTEKK AB har kvalitetssäkrat sin verksamhet enligt ISO 9004-2

I Sverige finns c:a 120000 hissar, c:a 25000 personlyft anläggningar
samt c:a 2200 rulltrappor och rullramper.


Copyright © 2007 | | Designed by www.leveldesign.se